Posted on

Бъдещето на подгряването на вода със слънчева енергия.

Yngli solar

Системата за подгряване на вода с фотоволтаични панели има огромни предимства пред традиционните термо-соларни системи.

На първо място, стойността на първоначалната инвестиция е по-малка. Освен това, не изисква абсолютно никаква подръжка и няма специфични загуби при преноса на усвоената енергия от покрива до бойлера.

Освен фотоволтаичните панели, системата съдържа само едно допълнително устройство, което преобразува постоянния ток в променлив и регулира мощността на консуматора с цел максимален добив от панелите при постоянно променящ се интензитет на слънчевата светлина.

Имаме удоволствието да ви представим нашето пакетно предложение „Топла вода без край“ с два броя фотоволтаични панели и контролер Voltic.

*Предложението важи за обекти в област Бургас.
Posted on

Какво представлява слънчевият колектор?

Какво представлява слънчевият колектор?
Най-просто казано, слънчевите колектори са апарат, който улавя топлинната енергия на слънчевата светлина (както във видимия спектър, така и инфрачервена и ултравиолетова) и с нея загрява течността, която циркулира през колектора. Тази течност може да бъде обикновена вода или антифризен разтвор. Общият термин е „топлопреносен флуид“.
Топлопреносният флуид, както подсказва името му, пренася топлината от слънчевия колектор към мястото, където желаем да я използваме.
Тъй като слънчевата енергия е налична само през деня, обикновено се налага да я складираме някъде, за да може да я използваме по-късно. Това е функцията на бойлера. Той акумулира топлина и осигурява топла вода за дълги периоди от време. Съвкупността от слънчев колектор, бойлер, тръбната връзка помежду им, циркулационната помпа и останалите елементи представлява Слънчева инсталация.

Подробна информация за типовете слънчеви колектори можете да намерите на страниците на Уикипедия.

Слънчеви колектори PNP-10
Слънчевите колектори PNP-10 са предназначени за подгряване на топла вода за битови нужди. Могат да бъдат монтирани както в „отворени“ така и в „затворени“ системи (работещи съответно на атмосферно или по-високо налягане). Не изискват специални грижи и поддръжка, а монтажът им е лесен и бърз. Нашите колектори са от тип „Модифициран U-pipe“ и са изградени са от следните компоненти:

  • 10 броя стъклени вакуумни тръби с трислойно, селективно абсорбиращо покритие и размери 1800х58 мм.
  • Медни абсорбиращи тръби, през които преминава топлопреносния флуид – Ф8 х 1мм – обща дължина в един колектор – 10 метра.
  • Медни абсорбиращи тръби Ф15 х 0.7мм – 15 метра.
  • Медни колекторни тръби за разделяне на топлопреносния флуид към отделните вакуумни тръби и събирането му след това отново в една тръба – Ф22 х 1мм – обща дължина в един панел – 2м.
  • Накрайници на резба – за да бъде слънчевият колектор готов за монтаж.
  • Опорна конструкция – комбинация от стоманени профили (горещо-поцинковани) и поцинкована ламарина (дебелина на профила 2мм, дебелина на ламарината 1 мм), всички прахово боядисани.
  • Изолация на колекторната кутия – комбинация от няколко материала.
  • Като опция, която не е включена в цената на колектора, предлагаме стойки за монтаж върху плоски покриви.

За работни параметри на нашите слънчеви колектори, вижте следващата публикация.

Posted on

Предимства на нашия слънчев колектор

Слънчевите (или също Соларни) колектори са вече добре познати на пазара и намират широко приложение в осигуряването на БГВ за отделни домакинства или в многофамилни сгради. Най-общо, слънчевите колектори се делят на Плоски и Вакуумно-тръбни. Вакуумно-тръбните от своя страна могат да бъдат със „сухи“ тръби и „мокри“ тръби – т.е. топлопреносният флуид може да запълва самата стъклена тръба или да тече през друга, метална тръба, разположена във вътрешността на стъклената. Колекторите с „мокри“ тръби се използват само в термосифонни системи без налягане, защото стъклените тръби нямат устойчивост на положително налягане от вътрешната им страна.

От слънчевите колектори със „сухи“ тръби, най-разпространени са Heat Pipe (топлинна тръба) и U-pipe (U-тръба). При тези с топлинна тръба, процесът е следния – при загряване на долния край на топлинната тръба, затворената в нея течност с ниска температура на изпарение се изпарява към горния край на топлинната тръба, където кондензира в така-наречения кондензатор и отдава топлина. Кондензатът се стича обратно в дъното на топлинната тръба и процесът се повтаря отново. Недостатък на топлинните тръби е малката контактна повърхност, която да служи като топлообменник между кондензаторите на топлинните тръби и топлопреносния флуид, течащ през колектора. В резултат, често се стига до прегряване на топлопреносния флуид, образуване на пара, драстично покачване на налягането в слънчевата система, изпускане на топлопреносен флуид, което означава че след това той трябва да бъде допълнен, което от своя страна повишава разходите за обслужване на системата и влошава възвращаемостта от нея. Друг сериозен недостатък на системата „Топлинна тръба“ е фактът, че топлината, произведена от колектора, се предава към топлопреносния флуид през повърхността на кондензатора и повърхността на съответния „джоб“ в който кондензаторът е монтиран. Тези две повърхности трябва, в същото време, да останат свободно движещи се една спрямо друга, за да може да бъдат компенсирани различните температурни разширения (защото дори и да са от един и същи материал, те са с различни температури). Това драстично влошава ефективността на слънчевия колектор като цяло, особено след 2-3 години експлоатация.

Слънчевите колектори от тип U-pipe функционират по следния начин – топлопреносният флуид тече по тънка (най-често медна) абсорберна тръба, която влиза в стъклената тръба, стига почти до дъното и, след което прави обратен завой (във формата на буквата U) и се връща обратно до изхода на стъклената тръба. По този начин се осигурява много по-голяма топлообменна площ между горещия въздух в стъклената тръба и топлопреносния флуид. Това спомага за избягване на прегряването, което споменахме при Heat-pipe колекторите. Също така, при този тип колектори няма проблем с ефективността при предаване на топлината, но, за съжаление, се появява нов проблем.

Понякога се налага слънчевите системи да останат в стагнация за определено време (няколко дни няма потребление на топла вода от бойлера, циркулационната помпа е останала без захранване или дори по време на монтажа, когато колекторът стои на слънце а системата все още не е завършена). След този период на стагнация, рязкото охлаждане на колектора от тип U-pipe води до следното – студен топлопреносен флуид започва да постъпва в първата половина на U-тръбата и я охлажда, което естествено води и до нейното скъсяване. В същото време, другата половина остава по-дълга, а краищата на U-тръбата са неподвижно запоени. Няма как да бъде компенсирана разликата в дължините, освен по единствения възможен начин – цялата U-тръба се огъва на дъга, при което се стига до счупване на стъклената тръба. За да се избегне този проблем се изисква 100-процентово обезпечаване на циркулацията през колектора във всеки един момент, когато има слънцегреене – това означава сериозни допълнителни разходи и съответно влошаване на възвращаемостта от инвестицията.

За да обобщим, слънчевите колектори Heat-pipe имат два сериозни недостатъка, които са преодолени при U-pipe, но там се появява нов такъв. За да комбинираме добрите черти на двата типа слънчеви колектори и да постигнем едновременно висока ефективност и надеждност се наложи да разработим слънчев колектор, съчетаващ голяма топлообменна повърхност в колектора, чиито параметри да не се влошават с времето, както и да осигурим устойчивост на вътрешен термичен шок.

 

Техническа същност на колектора Тръба-в-Тръба (PNP)

 

Колекторът тип „Тръба в тръба“ е вакуумно-тръбен слънчев (соларен) колектор със „сухи“ стъклени вакуумни тръби и система от медни тръби, които изпълняват функцията на топлообменник между горещия въздух в стъклените тръби и топлопреносния флуид, който тече по медните тръби. Вакуумно-тръбният слънчев колектор включва носеща рамка, към която са фиксирани колекторна кутия, вакуумни стъклени тръби  и топлообменник. Топлообменникът е изграден от медни тръби, запълнени с топлопреносен флуид. Към топлообменника са предвидени входен  и изходен щуцер, разположени съответно на входна и изходна колекторна тръба. Във всяка стъклена тръба са поместени входна и изходна абсорберна тръба.

Същността на модификацията, която сме направили, е че входната и изходната абсорберни тръби са разположени една в друга, като между тях е оформено пространство за преминаване на топлопреносния флуид. Всяка входна абсорберна тръба е свързана към входната колекторна тръба, а всяка изходна абсорберна тръба е свързана към изходната колекторна тръба. В горния край на стъклените тръби, между абсорберните тръби и вътрешната повърхност на стъклените тръби, е разположен изолационен материал.

Предимството на този модел слънчев колектор е много по-добрата му устойчивост на вътрешен термичен шок (в сравнение с U-pipe колектори), по-голяма топлообменна повърхност (в сравнение с Heat pipe колектори) и в резултат висока ефективност и отлична надеждност при гарантиран дълъг експлоатационен срок. Високата надеждност на колекторите „Тръба в тръба“ (Pipe in pipe) гарантира много по-добра възвращаемост на инвестицията в слънчеви термални системи.

За по-подробна информация или допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.

Posted on

Технически данни за слънчеви колектори PNP-10

Ефективната площ на нашите соларни колектори е 0.71 квадратни метра, а теглото им е около 40 килограма. Под ефективна площ имаме предвид изложената на слънчевите лъчи част от десетте вакуумни тръби на колектора. Габаритните размери на колектора са 1 метър на 2 метра.

Присъединяването на соларния колектор към тръбите на слънчевата инсталация е чрез фитинг на ¾”, външна резба; Входът и изходът на колектора са срещуположно разположени.

Соларни колектори PNP-10 са достатъчни за подгряване на бойлер с обем до 100 литра, или осигуряване на топла вода за домакинство от двама човека. При нужда от повече топлинна енергия, например повече хора в домакинството или по-голям обем подгрявана вода, препоръчваме да бъдат монтирани повече на брой соларни колектори. Всеки колектор е изпитан хидравлично, под налягане от 4 бара, с вода. В случаите, когато соларната инсталация е от затворен тип (под налягане), препоръчваме работното налягане на инсталацията да бъде около 3 бара.

При монтажа, от голяма важност за пълноценната работа на соларните колектори е доброто обезвъздушаване на системата. При покупка на наш соларен колектор ще ви предоставим безплатна консултация относно добрите практики, които сме разработили на база опита ни в монтажа на нашите колектори.

Нашите соларни колектори имат пълна гаранция за производствени дефекти – 5 години (при спазване на условията от „Инструкция за монтаж и експлоатация”). По-долу е дадена принципната схема на нашите соларни колектори, които са тип „Модифициран U-Pipe“:

Модифициран U-Pipe
Модифициран U-Pipe

 

Вижте конкретните предимства на новия модел слънчев колектор в следващата публикация.