Posted on

Технически данни за слънчеви колектори PNP-10

Ефективната площ на нашите соларни колектори е 0.71 квадратни метра, а теглото им е около 40 килограма. Под ефективна площ имаме предвид изложената на слънчевите лъчи част от десетте вакуумни тръби на колектора. Габаритните размери на колектора са 1 метър на 2 метра.

Присъединяването на соларния колектор към тръбите на слънчевата инсталация е чрез фитинг на ¾”, външна резба; Входът и изходът на колектора са срещуположно разположени.

Соларни колектори PNP-10 са достатъчни за подгряване на бойлер с обем до 100 литра, или осигуряване на топла вода за домакинство от двама човека. При нужда от повече топлинна енергия, например повече хора в домакинството или по-голям обем подгрявана вода, препоръчваме да бъдат монтирани повече на брой соларни колектори. Всеки колектор е изпитан хидравлично, под налягане от 4 бара, с вода. В случаите, когато соларната инсталация е от затворен тип (под налягане), препоръчваме работното налягане на инсталацията да бъде около 3 бара.

При монтажа, от голяма важност за пълноценната работа на соларните колектори е доброто обезвъздушаване на системата. При покупка на наш соларен колектор ще ви предоставим безплатна консултация относно добрите практики, които сме разработили на база опита ни в монтажа на нашите колектори.

Нашите соларни колектори имат пълна гаранция за производствени дефекти – 5 години (при спазване на условията от „Инструкция за монтаж и експлоатация”). По-долу е дадена принципната схема на нашите соларни колектори, които са тип „Модифициран U-Pipe“:

Модифициран U-Pipe
Модифициран U-Pipe

 

Вижте конкретните предимства на новия модел слънчев колектор в следващата публикация.