Posted on

Слънчеви колектори от производител – най-добрата цена на пазара!

СФ Трейдинг ЕООД вече повече от 9 години произвежда вакуумно-тръбни слънчеви колектори за битова гореща вода и/или подпомагане на отоплението.

Нашите колектори са с висока ефективност (75%) и дълъг живот (5 години гаранция), което гарантира отличната възвръщаемост на инвестицията в тях. Купувайки от нас вие купувате директно от производител и получавате най-добрата възможна цена за един наистина качествен продукт!

Цена – 660 лв с ДДС.

Обадете се сега и поръчайте своите колектори на телефон 0887 347 518 !

Posted on

Малко реални данни от инсталация за подпомагане на подово отопление

Дата: 06.02.2023

Температура навън -1°С, със силен вятър (усеща се -9°С)

Слънчева инсталация с 5 броя колектори PNP-10.

Температура на колекторите 39.5°С, включена циркулационна помпа и подгряване на буфера на подовото отопление. Настройката на трипътния вентил на подовото е 32°С, т.е. дори през най-студените зимни дни, ако има слънце инсталацията достига до температура, подходяща за подпомагане на подовото отопление и по този начин пести от основния ресурс (ток, пелети, дърва или друго).

Posted on

Промоционални цени на слънчеви колектори PNP-10

За периода 6,02,2023 – 20,02,2023 обявяваме промоционална кампания с 10% отстъпка от цената на слънчеви колектори PNP-10. Редовната цена е 660 лв с ДДС, а в периода на кампанията цената е 594 лв с ДДС.

Промоционалната цена не е обвързана с минимални количества.

Доставката е за сметка на купувача.

Промоционалната цена важи за поръчки, направени до 17:00 часа на 20,02,2023.

Posted on

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТУРИЗЪМ

Уважаеми Дами / Господа собственици или управители на бизнеси,

Възползвайте се от възможностите, които тази програма предлага, за да поставите слънчеви колектори за топла вода, подпомагане на отоплението и/или подпомагане на енергоемки технологични процеси изискващи топлинна енергия. Нашите колектори изпълняват изискванията по програмата и гарантират отлична възвръщаемост на инвестицията.

КОЙ може да кандидатства?

📌 Юридически лица или ЕТ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

📌 Микро, малки, средни и големи предприятия;

📌 Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

ВАЖНО: Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за финансовата 2022 година, както следва:

✅ Микропреприятия – ≥ 70 000 лева;

✅ Малки предприятия – ≥ 150 000 лева;

✅ Средни предприятия – ≥ 650 000 лева;

✅ Големи предприятия- ≥ 3 500 000 лева

Допустими разходи:

📌 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност;

📌 Изпълнение на СМР (Строително монтажни работи) за прилагане на мерки за енергийна ефективност;

📌Изготвяне на инвестиционен проект;

📌 Авторски надзор;

📌 Строителен надзор;

📌 Разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;

📌 Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за проекти в режим на минимална помощ.

ВАЖНО! Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в проекта, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

💸 Какъв е РАЗМЕРА на финансиране?

Минималният и максималният размер по всяко индивидуално предложение:

✅ Микропреприятия – от 35 000 до 100 000 лева;

✅ Малки предприятия – от 35 000 до 300 000 лева;

✅ Средни предприятия – от 100 000 до 500 000 лева;

✅ Големи предприятия- от 100 000 до 1 500 000 лева.

Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи според вида режим на подпомогане 👇

👉Режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

✅ 45% извън територията на Югозападен район (NUTS2);

✅ 35% на територията на Югозападен район (NUTS2).

ВАЖНО: Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 % за малки предприятия, и с 10 % за средни предприятия.

👉Режим „Минимална помощ“ (de minimis) – 65 % за микро, малки, средни и големи предприятия.

ОБЩ БЮДЖЕТ: 235 200 000,00 лева без ДДС.
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАСТВАНЕ: 15.06.2023 г.

Posted on

Как подпомагаме отоплението със слънчеви колектори?

Във връзка с големия интерес към предходната публикация, ето малко повече подробности по темата:

Системата се състои от тръбно подово отопление 150 м2, буфер 200 литра, бойлер 300 литра, 6 броя слънчеви колектори PNP-10 (на снимката).

При слънчево време, колекторите загряват буфера. Подгрятата в него вода може да бъде развъртяна през серпентина на бойлера и да осигури битова гореща вода, а също може да бъде превъртяна през подовото отопление, като по този начин затопля пода във всички помещения в къщата. Разбира се, трябва и допълнително количество топлина от основния източник, но при слънчево време колекторите директно пестят от ресурса на основния източник на топлина.

При липса на слънце, топлината идва само от основния източник, като собственикът на тази система не е ограничен в избора си и може да използва котел (на всякакво гориво), камина с водна риза или термо-помпа. При това, термо-помпата няма нужда да е високо-температурна.