Posted on

Локално парно

вакумно-тръбни слънчеви колектори

През зимата получаваме голям брой запитвания за изграждане на отоплителни инсталации или за ремонт и преустройство на съществуващи такива. Основен въпрос при изграждането на нова отоплителна инсталация винаги е до колко ще бъде ефективна и дали няма да изразходва твърде много гориво, особено в преходните сезони, когато не се търси голяма отоплителна мощност.

Идеално решение за този казус е обединяването на слънчевата инсталация към отоплителната, по начин по който излишната топлинна енергия, след загряването на бойлера, да се препраща към отоплителната инсталация.

Вече имаме изградена такава инсталация, която съчетава пелетна камина и слънчеви колектори. Отоплението на къщата и топлата вода могат да бъдат осигурени и от двата източника. За повече информация относно тази система вижте тук.